Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho INTERNET BUSINESS s.r.o., článok 4, ktoré sú zverejnené na https://www.isexshop.sk/obchodne-podmienky.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť Formulár na vrátenie tovaru.